TOSHULIN | Výrobce svislých soustruhů a obráběcích center | www.toshulin.cz

Volba jazyka     česky deutsch english russkij chinese   jiný

Informace

Katalog


ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

Strojírenství, TOSHULIN
FACEBOOK

Blue Competence

Vývoj

Vývoj

Cestou k udržení konkurenceschopnosti na světových trzích je vývoj a inovace. To se týká nejen výrobků, ale současně také podnikových procesů a technologického vybavení firmy.

Vývoj strojů a jejich inovace je v TOSHULIN, a.s. jedním ze základních atributů dlouhodobé úspěšnosti firmy. Pravidlo „Inovuj nebo uvolni místo na trhu schopnějším“ je platné dnes více než kdykoliv jindy. Zkracování inovačních cyklů je nezbytnou nutností. Individuální přístup k požadavkům zákazníků a customizace strojů je pak součástí trvalého inovačního procesu firmy.

TOSHULIN, a.s. se při vývoji nových produktů vždy zaměřuje na budoucí potřeby zákazníků a komplexnost jejich řešení. Moderní technické řešení, flexibilita a důraz na splnění vysokých požadavků na kvalitu – to jsou základní charakteristiky všech strojů se značkou TOSHULIN.oppi esf
Výrobce svislých soustruhů a obráběcích center
TOSHULIN, a.s.
Wolkerova 845
768 24 Hulín
Česká republika
IČO: 25510851 DIČ: CZ25510851
zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2455
Výrobce svislých soustruhů a obráběcích center Volba jazyka     česky deutsch english russkij chinese   jiný