TOSHULIN | Výrobce svislých soustruhů a obráběcích center | www.toshulin.cz

Volba jazyka     česky deutsch english russkij chinese   jiný

Hlavní menu

Katalog


ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

Strojírenství, TOSHULIN
FACEBOOK

Blue Competence

Nabídka pracovních příležitostí

V případě zájmu o některou z vypsaných pozic vyplňte náš dotazník uchazeče nebo zašlete váš životopis na adresu personalni@toshulin.cz:

Pozice o které se zajímáte *
Jméno *
Bydliště *
Rok narození *
Telefon / mobil
E-mail *
Vzdělání *
Dosavadní praxe *
Další informace
(znalost cizích jazyků, práce na PC, pracovní a osobní cíle)
 
prosím opište kontrolní kód

Stisknutím tlačítka „odeslat“ níže poskytnete Vaše osobní údaje.Tyto údaje budou zpracovány společností TOSHULIN, a.s. se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín, IČO: 25510851, jakožto správcem osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení Vaší nabídky v souvislosti s výběrovým řízením na příslušnou pracovní pozici po dobu trvání takového výběrového řízení.

* takto označené položky je nutno zadat
  Mám zájem, aby si společnost TOSHULIN ponechala tyto osobní údaje i v případě, že pro danou pozici nebudu vybrán, aby mě mohla s případnou nabídkou jiné pracovní pozice oslovit v budoucnu,a pro tyto účely uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů po dobu 4 let.
 
  Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů může využívat služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden zde.
  Berete na vědomí, že máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům,(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,(iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,(v) na přenositelnost údajů,(vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména,je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle 573327576 nebo zasláním emailu na adresu gdpr@toshulin.cz.
Volné pracovní pozice
oppi esf
Výrobce svislých soustruhů a obráběcích center
TOSHULIN, a.s.
Wolkerova 845
768 24 Hulín
Česká republika
IČO: 25510851 DIČ: CZ25510851
zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2455
Výrobce svislých soustruhů a obráběcích center Volba jazyka     česky deutsch english russkij chinese   jiný