TOSHULIN | Výrobce svislých soustruhů a obráběcích center | www.toshulin.cz

Volba jazyka     česky deutsch english russkij chinese   jiný

Služby

Katalog


ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

Strojírenství, TOSHULIN
FACEBOOK

Blue Competence

Poptávka náhradních dílů

  Společnost
Název *
Adresa *
IČO / DIČ *
  Kontakt
Jméno *
Telefon *
Fax
E-mail *
  Stroj
Typ stroje *
Rok výroby *
Výrobní číslo *
Řídicí systém *
Bližší specifikace
  Poptávka náhradních dílů
1)   počet kusů 
2)   počet kusů 
3)   počet kusů 
4)   počet kusů 
5)   počet kusů 
 
Poznámka
 
prosím opište kontrolní kód

Za účelem vyřízení Vaší poptávky prosíme o uvedení výše požadovaných údajů.Tyto údaje budou zpracovány společností TOSHULIN, a.s. se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín, IČO: 25510851, jakožto správcem osobních údajů, a to za účelem vyřízení Vaší poptávky náhradních dílů; tyto údaje budou správcem uchovány po dobu čtyř let od vyřízení objednávky, nestanoví-li zvláštní právní předpisy lhůtu delší.

* takto označené položky je nutno zadat
  Mám zájem o další obchodní nabídky společnosti TOSHULIN a pro tyto účely uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů po dobu 4 let.
 
  Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů může využívat služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden zde.
Berete na vědomí, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných osobních údajů, (iii) požadovat výmaz osobních údajů,(iv) požadovat omezení zpracování osobních údajů, (v) podat námitky proti zpracování osobních údajů,(vi) odvolat udělený souhlas a taktéž (vii) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle 573327576 nebo zasláním emailu na adresu gdpr@toshulin.cz.
oppi esf
Výrobce svislých soustruhů a obráběcích center
TOSHULIN, a.s.
Wolkerova 845
768 24 Hulín
Česká republika
IČO: 25510851 DIČ: CZ25510851
zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2455
Výrobce svislých soustruhů a obráběcích center Volba jazyka     česky deutsch english russkij chinese   jiný